شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیماری تب برفکی در قزوین
واکسیناسیون 140 هزار رأس از نشخوارکنندگان علیه "تب برفکی"

در استان قزوین صورت گرفت؛

واکسیناسیون 140 هزار رأس از نشخوارکنندگان علیه "تب برفکی"

واکسیناسیون 140 هزار رأس از نشخوارکنندگان علیه "تب برفکی"در استان قزوین انجام شد.