چهار شنبه 26 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیماری اکتیمای واگیر
بیماری اکتیمای واگیر موجب تلفات ۷۵درصدی می‌شود

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین:

بیماری اکتیمای واگیر موجب تلفات ۷۵درصدی می‌شود

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: بیماری اکتیمای واگیر در دام‌ها می‌تواند موجب تلفات ۷۵ درصدی در گله شود.