جمعه 29 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیمارستان قلب
تصاویر تاریخی از راهی‌شدن امام خمینی به بیمارستان قلب در بهمن ۵۸

به مناسبت سالروز ۳ بهمن ۵۸؛

تصاویر تاریخی از راهی‌شدن امام خمینی به بیمارستان قلب در بهمن ۵۸

در روزهای آغازین بهمن ۱۳۵۸ خبر سکته قلبی امام خمینی در قم و بستری‌شدن ایشان در بیمارستان قلب تهران منتشر شد و بسیاری از رویدادهای کشور را تحت الشعاع خویش قرار داد.

seperator
بیمارستان یا پاتوق ضدنظام؟!

روزنامه «جوان» در یادداشتی از «صادق پارسا» نوشت:

بیمارستان یا پاتوق ضدنظام؟!

بنا بر اخبار و مستندات رسیده به دفتر روزنامه، چند سالی است که مفاسد و موارد اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حقوقی قابل توجهی در مرکز قلب تهران رخنه کرده و ریشه دوانیده است.