یکشبه 31 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیمارستان فوق تخصصی
ساخت دومین بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان/ نیازمند همراهی همه اقشار هستیم

مسئول موسسه مکس مطرح کرد

ساخت دومین بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان/ نیازمند همراهی همه اقشار هستیم

مسئول موسسه مکس بیان کرد: در صورت همراهی و کمک همه اقشار جامعه دومین بیمارستان فوق تخصصی درمان سطان کودکان در استان قزوین احداث و تجهیز می‌شود.