شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیماران روانی قزوین
مرکز مراقبتی توانبخشی معلولان ذهنی افتتاح شد

با حضور سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در قزوین؛

مرکز مراقبتی توانبخشی معلولان ذهنی افتتاح شد

با حضور سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در قزوین مرکز مراقبتی توانبخشی معلولان ذهنی آرمان در شهرستان البرز افتتاح شد.