سه شبه 3 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیماران اعصاب و روان
1400 مددجوی بیمار روان تحت پوشش بهزیستی هستند

مدیرکل بهزیستی استان قزوین:

1400 مددجوی بیمار روان تحت پوشش بهزیستی هستند

مدیرکل بهزیستی استان قزوین بیان کرد: هم‌اکنون بیش از 1400 مددجوی بیمار روان تحت پوشش بهزیستی استان هستند که چهار مرکز نگهداری شبانه روزی با ظرفیت حدود 60 نفر از 250 بیمار روان نگهداری می‌کند.