یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیش از 7 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين
بیش از 7 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان:

بیش از 7 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان از کشف بیش از 7 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين خبرداد.