جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیانیه سازمان بسیج رسانه استان قزوین
دولت تمامی ظرفیت‌های مادی و معنوی خود را در حمایت از فلسطین به‌کارگیرد

بیانیه سازمان بسیج رسانه استان قزوین:

دولت تمامی ظرفیت‌های مادی و معنوی خود را در حمایت از فلسطین به‌کارگیرد

در بیانیه سازمان بسیج رسانه استان قزوین آمده است: دولت جمهوری اسلامی تمامی ظرفیت‌های مادی و معنوی خود را در حمایت از انتفاضه فلسطین و مقاومت اسلامی به کار گیرد.