یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیانیه جامعه اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
دشمن به‌دنبال انحراف اعتراضات به‌حق مردم است/ بدون امنیت، یقیناً رشد اقتصادی نداریم

بیانیه جامعه اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره):

دشمن به‌دنبال انحراف اعتراضات به‌حق مردم است/ بدون امنیت، یقیناً رشد اقتصادی نداریم

در بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) آمده است: اگر امنیت نباشد یقیناً رشد اقتصادی صورت نخواهد پذیرفت و حتی کسانی که چشم امید به سرمایه گذاری خارجی دوخته اند نیز بر این حقیقت واقفند.