پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیانیه بالفور
انگلیس چگونه با یک نامه ۶۷ کلمه‌ای سرنوشت یک ملت را تغییر داد؟

گزارش؛

انگلیس چگونه با یک نامه ۶۷ کلمه‌ای سرنوشت یک ملت را تغییر داد؟

از نظر فلسطینیان، بیانیه بالفور نقطه آغاز یک فاجعه تاریخی فراموش‌نشدنی است که سرنوشت آنها را تغییر داد و میلیون‌ها نفر از آنها را در جهان آواره کرد.