شنبه 2 بهمن 1395
مشاهده کلمات کلیدی : بیابانی
بیابانی شدن 200هزار هکتار اراضی استان‌های قزوین و البرز عامل اصلی ریزگردهاست

استاندار قزوین:

بیابانی شدن 200هزار هکتار اراضی استان‌های قزوین و البرز عامل اصلی ریزگردهاست

استاندار قزوین بیان کرد: هم اکنون 200 هزار هکتار از اراضی استان قزوین و البرز بیابانی شده‌اند که عامل ایجاد گرد و غبار در کشور و این استان‌ها هستند که باید با تدبیری این موضوع حل شود.