یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بوم گزدی
16 روستای هدف گردشگری برای ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی شناسایی شد

معاون بازسازی روستایی بنیاد مسکن قزوین:

16 روستای هدف گردشگری برای ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی شناسایی شد

معاون بازسازی روستایی بنیاد مسکن قزوین گفت: به منظور حفظ جمعیت روستایی 16 روستای هدف گردشگری استان جهت ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی برای گردشگران مورد شناسایی قرار گرفت.