سه شبه 1 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بهورز
 بهورزان چشم به‌راه حمایت بیشتر مسئولین هستند

بهورز نمونه قزوین:

بهورزان چشم به‌راه حمایت بیشتر مسئولین هستند

بهورز نمونه قزوین بیان کرد: تلاش‌ بهورزان‌ در دور افتاده‌ترین ‌روستاهای‌ کشور موجب‌ می‌شود خدمات‌ بهداشتی‌ لازم‌ به‌ روستاییان ‌ارایه‌ گردد و به‌ این‌ وسیله‌ از اشاعه ‌بیماری‌ در جامعه‌ جلوگیری‌ شود.

seperator
 بهورزان سفیران گمنام عرصه بهداشت هستند

بهورز قزوینی:

بهورزان سفیران گمنام عرصه بهداشت هستند

بهورز قزوینی بیان کرد: بهورزان با وجود اینکه در صف اول سلامت‌اند اما سفیران گمنام عرصه بهداشت هستند.