جمعه 8 اردیبهشت 1396
مشاهده کلمات کلیدی : بهورز
 بهورزان چشم به‌راه حمایت بیشتر مسئولین هستند

بهورز نمونه قزوین:

بهورزان چشم به‌راه حمایت بیشتر مسئولین هستند

بهورز نمونه قزوین بیان کرد: تلاش‌ بهورزان‌ در دور افتاده‌ترین ‌روستاهای‌ کشور موجب‌ می‌شود خدمات‌ بهداشتی‌ لازم‌ به‌ روستاییان ‌ارایه‌ گردد و به‌ این‌ وسیله‌ از اشاعه ‌بیماری‌ در جامعه‌ جلوگیری‌ شود.