سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بهناز جعفری
برهنگی گلشیفته فراهانی آوانگارد است و حجاب بهناز جعفری وابستگی به نظام؟!

انددر حواشی جشنواره کن؛

برهنگی گلشیفته فراهانی آوانگارد است و حجاب بهناز جعفری وابستگی به نظام؟!

گلشیفته فراهانی با پوششی مغایر با فرهنگ زادگاهش در محافل سینمایی حضور پیدا می‌کند، بحث آزادی پوشش مطرح می‌شود، اما پوشش بهناز جعفری اُمُل بودن به حساب می‌آید.