یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بهمن57
بختیار; دولت موقت را تا شوخی است می‌پذیرم

تا انقلاب، هفدهم بهمن ۱۳۵۷؛

بختیار; دولت موقت را تا شوخی است می‌پذیرم

بختیار به‌دستور شورای سلطنت کار می‌کند که سه نفر از هفت عضو آن استعفا کرده‌اند و در نتیجه این شورا نیز غیرقانونی است.