چهار شنبه 2 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : بهار عربی
ترک‌ها به دنبال بهار عربی در عربستان

بررسی و رصد رسانه‌های خاورمیانه نشان میدهد؛

ترک‌ها به دنبال بهار عربی در عربستان

بررسی و رصد رسانه‌های خاورمیانه بیانگر کاهش روابط ترکیه و عربستان است؛ به گونه‌ای که این رابطه دچار شکاف وگستگی عمیقی شده و سیاستمداران دو کشور به دنبال هزینه تراشی و بحران‌آفرینی برای یکدیگر هستند.