شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بنگاه های بانک
 پشت پـــرده ۳۲۵ شرکت بــانـــک‌ها

گزارشی از پشت‌پرده بنگاه‌داری بانک‌ها؛

پشت پـــرده ۳۲۵ شرکت بــانـــک‌ها

21 بانک کشور در سهام 325 شرکت شریک هستند؛ مسکن، صنعت سیمان صرافی، لیزینگ، فولاد و بیمه از بخش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها هستند.