دو شنبه 3 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بنرعاشورا
اقدام تاسف بار دانشگاه آزاد قم در جمع آوری بنر عاشورایی+عکس

در ماه عزا وماتم حسینی؛

اقدام تاسف بار دانشگاه آزاد قم در جمع آوری بنر عاشورایی+عکس

بعد از نصب بنر عاشورایی در محوطه دانشگاه ازاد قم این بنر با توجه به نگاه سیاسی که برخی از مسئولان در دانشگاه آزاد دارند بنر از قسمت ورودی مسجد در ابتدای محوطه ورودی دانشگاه آزاد جمع شد.