پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بنای غیرمجاز
7 بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی قلع و قمع شد

مدیرجهادکشاورزی شهرستان البرز:

7 بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی قلع و قمع شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: طی یکماه گذشته 7 بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان تخریب و قلع و قمع شد.

seperator
چهار بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی قزوین قلع و قمع شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

چهار بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی قزوین قلع و قمع شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: در راستای صیانت و حفاظت از اراضی کشاورزی چهار بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان تخریب و قلع و قمع شد.

seperator
 بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تاکستان تخریب شد

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان قزوین:

بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تاکستان تخریب شد

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: پس از بی‌توجهی مالک به تذکرات و اخطارهای متعدد کارشناسان جهاد کشاورزی مبنی بر توقف ساخت‌ وساز بعد ازطرح دعوا در محاکم قضایی و صدور رای قطعی قلع‌وقمع شد.