دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بلک فرایدی
 «جمعه سیاه آمریکایی‌» چگونه رقم می‌خورد؟/ از مصرف‌گرایی تا رسیدن به درجه بربریت+عکس

گزارش؛

«جمعه سیاه آمریکایی‌» چگونه رقم می‌خورد؟/ از مصرف‌گرایی تا رسیدن به درجه بربریت+عکس

نگاهی به این واقعه که هر سال هم توسط نظام سرمایه داری آمریکا تکرار و متاسفانه به عنوان یک فرهنگ انتقال داده می شود، به وضوح نشان می دهد چگونه سرمایه داری از انسان یک موجود کاملا رقابتی سیری ناپذیر می سازد که برای یک جنس حالا هر چقدر ارزشمند حاضر است انسانیت خود را بدهد و به بربریت برسد.