چهار شنبه 3 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بقاع متبرکهاستان قزوین
اعزام 70مبلغ متخصص به بقاع متبرکه و مساجد/ تجمع هیئت‌های مذهبی در قزوین برگزار می‌شود

مسئول بنیاد بین‌المللی غدیر استان خبر داد:

اعزام 70مبلغ متخصص به بقاع متبرکه و مساجد/ تجمع هیئت‌های مذهبی در قزوین برگزار می‌شود

مسئول بنیاد بین‌المللی غدیر استان قزوین گفت: 70 مبلغ متخصص به منظور ترویج پیام غدیر در دهه ولایت و امامت به بقاع متبرکه و مساجد استان اعزام شدند.