سه شبه 29 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بشیرباباجانزاده
جریمه 20 هزار فرانکی برای فدراسیون کشتی

به دنبال دوپینگ بشیرباباجانزاده ؛

جریمه 20 هزار فرانکی برای فدراسیون کشتی

از سوی اتحادیه جهانی،فدراسیون کشتی ایران به دلیل دوپینگ بشیر باباجانزاده 20 هزار فرانک سوئیس جریمه شد.