شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بسیج‌سازندگی
تسهیلات بسیج‌سازندگی به کارم رونق بخشید

بانوی سرپرست خانوار قزوینی:

تسهیلات بسیج‌سازندگی به کارم رونق بخشید

بانوی سرپرست خانوار قزوینی گفت: ما زنان سرپرست خانوار نان بازوی خود را می‌خوریم اما متاسفانه حمایت دولت از این قشر ضعیف است.