شنبه 4 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بسیج طلاب حوزه علمیه مولاوردیخان قزوین
وای به حال FATF که دولتمردان نسبت به آن هیچ تضمینی نمی‌دهند

بیانیه بسیج طلاب حوزه علمیه مولاوردیخان قزوین؛

وای به حال FATF که دولتمردان نسبت به آن هیچ تضمینی نمی‌دهند

در بیانیه بسیج طلاب حوزه علمیه مولاوردیخان قزوین آمده است: هیچ یادمان نمی‌رود که آقای رئیس جمهور چگونه نسبت به موفقیت صدرصدی برجام تضمین دادند و وای به حال FATF که دولتمردان نسبت به آن هیچ تضمینی هم نمی‌دهند.