شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بسته تحریمی جدید
ترکیه; تصمیم تحریم‌ علیه ایران باید بازنگری شود

بعد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران؛

ترکیه; تصمیم تحریم‌ علیه ایران باید بازنگری شود

نائب رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه گفت: تصمیم اعمال تحریم‌ علیه ایران باید بطور کلی بازنگری شود.