یکشبه 27 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : بزک
گزارشـی از شرايط عجيب برخـی بيمارستان‌های خصوصی براي بکارگيری پرستاران‌ و پيراپزشکان‌/ «آرايش» براي استخدام!

استخدام به شرط «بزک»!

گزارشـی از شرايط عجيب برخـی بيمارستان‌های خصوصی براي بکارگيری پرستاران‌ و پيراپزشکان‌/ «آرايش» براي استخدام!

هفته گذشته براي چندمين بار به يكي از بيمارستانهاي شمال غرب تهران براي استخدام مراجعه كردم و مسئول گزينش تاكيد كرد كه نوع پوشش، آرايش ،رنگ مو ، كاشت ناخن و ... برايشان از اهميت خاصي برخوردار است و ماهيانه 200 هزار تومان براي اين امر تحت عنوان پاداش پرداخت ميكنند. وی اضافه كرد: من و دوستانم كه حجاب كاملي داريم بارها برايمان پيش آمده كه هنگام مراجعه براي كار، برگه استخدام را در اختيارمان قرار نمي‌دهند.