پنج شنبه 22 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بزرگداشت هاشمی
مرحوم هاشمی در هیچ کدام از جریان‌های سیاسی تعریف نمی‌شد

معاون پارلمانی رئیس جمهور در قزوین:

مرحوم هاشمی در هیچ کدام از جریان‌های سیاسی تعریف نمی‌شد

معاون پارلمانی رئیس جمهور در قزوین بیان کرد: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی فراجناحی عمل می‌کرد و در هیچ کدام از جریان‌های سیاسی تعریف نمی‌شد و با همه پدرانه و بزرگوارانه برخورد می‌کرد.

seperator
روحانی به کنگره بزرگداشت هاشمی‌رفسنجانی نرفت

در نخستین کنگره بزرگداشت هاشمی؛

روحانی به کنگره بزرگداشت هاشمی‌رفسنجانی نرفت

در حالی که محسن هاشمی پیشتر گفته بود رئیس‌جمهور سخنران نخستین کنگره بزرگداشت هاشمی است، حسن روحانی ترجیح داد به این کنگره نرود.

seperator
انتقاد فاطمه هاشمی از بی‌توجهی روحانی به بزرگداشت هاشمی

در کنگره بزرگداشت هاشمی؛

انتقاد فاطمه هاشمی از بی‌توجهی روحانی به بزرگداشت هاشمی

فرزند آیت الله هاشمی از عدم حضور روحانی در بزرگداشت هاشمی رفسنجانی انتقاد کرد.