شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : برنزه کردن پوست
دختر جوان با"برنزه کردن پوست"دچار 80 درصد سوختگی شد

در قزوین؛

دختر جوان با"برنزه کردن پوست"دچار 80 درصد سوختگی شد

برنزه کردن خودسرانه پوست، دختر ۱۸ ساله را راهی مرکز ترومای استان قزوین کرد.