سه شبه 1 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : برندسازی گیاهان
800 نفر بر اثر مصرف خودسرانه گیاهان دارویی فوت کردند

کارشناس جهاد کشاورزی قزوین:

800 نفر بر اثر مصرف خودسرانه گیاهان دارویی فوت کردند

کارشناس گیاهان دارویی جهاد کشاورزی قزوین بیان کرد: ۸۰۰ نفر از هموطنان مان در سال گذشته بر اثر مصرف خودسرانه گیاهان دارویی فوت کرده اند و باید به فکر ساماندهی عطاری‌ها باشیم تا به صورت خودسرانه نسخه تجویز نکنند.