یکشبه 1 بهمن 1396
مشاهده کلمات کلیدی : برنج وارداتی
کدام برنج‌های وارداتی آلوده به "آرسنیک" هستند؟

نماینده مردم سنندج اعلام کرد:

کدام برنج‌های وارداتی آلوده به "آرسنیک" هستند؟

نماینده مردم سنندج در مجلس اعلام کرد که برخی برنج‌های وارادتی به کشور آلوده به آرسنیک هستند.