یکشبه 1 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : برنارد هنری لوی تئوریسین
حضور تئوریسین «بهار عربی» در کردستان عراق +عکس

در هیاهوی رفراندوم کردستان؛

حضور تئوریسین «بهار عربی» در کردستان عراق +عکس

بسیاری از تحلیلگران برنارد هنری لوی را یکی از اصلی ترین تئوریسین های «بهار عربی» در منطقه مینامند؛ و اینک حضور او در عراق و آن هم در چنین شرایطی بی دلیل نمیتواند باشد.