یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : برداشت پسته
بارندگی و گرمای بیش از حد، محصول پسته را کاهش داد

مدیر جهاد کشاورزی بوئین زهرا:

بارندگی و گرمای بیش از حد، محصول پسته را کاهش داد

مدیر جهاد کشاورزی بوئین زهرا علت میزان کاهش عملکرد محصول پسته در سال جاری را بارندگی در زمان گرده افشانی و گرمای بیش از حد در زمان تکمل مغز پسته ذکر کرد.

seperator
برداشت پسته از 650 هکتار باغات قزوین آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

برداشت پسته از 650 هکتار باغات قزوین آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از برداشت پسته از باغات قزوین خبرداد و گفت: محصول پسته قزوین با توجه به سبز بودن مغز آن و مقاومت به شرایط سخت محیطی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است.

seperator
برداشت پسته از 3هزار هکتار از باغات قزوین آغاز شد

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان:

برداشت پسته از 3هزار هکتار از باغات قزوین آغاز شد

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: عملیات برداشت پسته از سطح سه هزار و ۱۰۰ هکتار از باغات استان آغاز شده است.