شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : برداشت ذغال اخته
برداشت فندق از سطح ۳۲۰۰هکتار از باغات قزوین آغاز شد

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان:

برداشت فندق از سطح ۳۲۰۰هکتار از باغات قزوین آغاز شد

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: عملیات برداشت فندوق از سطح ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از باغات این استان آغاز شده است.

seperator
برداشت زیتون از سطح 9هزار هکتار از باغات آغاز شد

مدیر جهادکشاورزی شهرستان قزوین:

برداشت زیتون از سطح 9هزار هکتار از باغات آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: عملیات برداشت زیتون از سطح 9 هزار و 150هکتار از باغات زیتون استان آغاز شده است.