یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : برجام موشکی
برجام موشکی ایران؛ دستورکار اندیشکده آمریکایی + دانلود

جنگ اراده‌ها؛

برجام موشکی ایران؛ دستورکار اندیشکده آمریکایی + دانلود

پژوهشگران این اندیشکده هر گونه داده‌ منتشرشده در زمینه دورزدن تحریم‌ها علیه ایران را موشکافی کرده، چگونگی پایبندسازی کامل ایران به خواسته‌های واشینگتن را بررسی می‌کنند.