یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : برجام بدون آمریکا
شیوه احتمالی 3 کشور اروپایی درباره برجامِ بدون آمریکا

عباس سلیمی‌نمین نوشت:

شیوه احتمالی 3 کشور اروپایی درباره برجامِ بدون آمریکا

یک تحلیل‌گر مسائل سیاسی با اشاره به خروج آمریکا از برجام، شیوه برخورد آنها با برجام بدون آمریکا را تشریح کرد.