پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : برجام اجراشده
دروغ بزرگ "چون برجام تصمیم نظام است آن را نقد نکنید"!

از"برجام ابلاغ شده" تا "برجام اجرا شده"؛

دروغ بزرگ "چون برجام تصمیم نظام است آن را نقد نکنید"!

نکته تاسف بار در این میان اینست که ساده لوحان اصولگرای حامی برجام بجای اینکه این روزها "شرمسار" بوده و با پذیرش اشتباه بزرگ خود در مهیا کردن فضا برای برجام ناقص الخلقه، به جبران مافات پرداخته و به دنبال مطالبه و پرسشگری از دولت برای توضیح چرایی عدم تحقق شرایط رهبر انقلاب باشند، باز هم تیغ خود را به روی انقلابیونی کشیدند که با فهم درست از صحنه مذاکرات، از همان روزهای آغازین چنین روزهایی را پیش بینی می کردند!