پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : برج آزادی
چه نیازی به خیابانی به اسم کارگر؟/ عبدالله ناصری; حداقل باید برج آزادی به اسم مصدق شود!

اصلاح‌طلبان در نام‌گذاری چند خیابان‌ هم دچار افراط‌گرایی شدند

چه نیازی به خیابانی به اسم کارگر؟/ عبدالله ناصری; حداقل باید برج آزادی به اسم مصدق شود!

در برخی محافل نقل شده که نام خیابان کارگر را به دکتر مصدق تغییر خواهند داد، این در حالی است که قشر کارگر که زحمت بسیاری در طول 40 ساله انقلاب کشیده کمترین حقش داشتن خیابانی به نام کارگر است