جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : برادر شهیدان کبیری
فرهنگ مقاومت از بیان تجربه‌ها و ثبت خاطرات منتقل می‌شود/ قدرت ملت ایران را دست کم نگیریم

برادر شهیدان کبیری در مصاحبه با صبح قزوین:

فرهنگ مقاومت از بیان تجربه‌ها و ثبت خاطرات منتقل می‌شود/ قدرت ملت ایران را دست کم نگیریم

برادر شهیدان کبیری گفت: فرهنگ مقاومت از بیان تجربه‌ها و ثبت خاطرات و دانش مقاومت به نسل جوان منتقل می‌شود و با مستندسازی تاریخ شفاهی دفاع مقدس می‌توان از محو و تحریف آنها در اذهان جلوگیری کرد.