دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بخشدار الموت غربی
4 درخت گردوی روستای یارود در آستانه ثبت ملی

بخشدار الموت غربی اعلام کرد:

4 درخت گردوی روستای یارود در آستانه ثبت ملی

بخشدار الموت غربی گفت: چهار درخت گردوی کهنسال روستای یارود واجد شرایط ثبت ملی است.

seperator
ثبت نهمین درخت کهنسال بخش الموت غربی در زمره آثار طبیعی ملی

بخشدار الموت غربی اعلام کرد:

ثبت نهمین درخت کهنسال بخش الموت غربی در زمره آثار طبیعی ملی

بخشدار الموت غربی گفت: درخت چنار کهنسال روستای فلار به عنوان نهمین اثر طبیعی تاریخی بخش الموت غربی در زمره آثار ملی به ثبت رسید.