شنبه 1 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بانک صادرات
وام مسکن ایثارگران تا پایان خردادماه پرداخت می‌شود

رییس بانک صادرات استان قزوین:

وام مسکن ایثارگران تا پایان خردادماه پرداخت می‌شود

رییس بانک صادرات استان قزوین با اشاره به اینکه طی مرحله اول یکصد سهمیه وام برای جامعه ایثارگران در بانک صادرات مدنظر گرفته شده است، افزود: در این مرحله‌ تاکنون 80 درصد تسهیلات به متقاضیان داده شده و مابقی نیز تا پایان خرداد ماه پرداخت می‌شود.