یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بانک شهر قزوین
مجموع بدهی شهرداری به بانک شهر ۳۱۰ میلیارد تومان است

رئیس کمیسیون مالی شورای شهر قزوین:

مجموع بدهی شهرداری به بانک شهر ۳۱۰ میلیارد تومان است

رئیس کمیسیون مالی شورای شهر قزوین گفت: شهرداری در مجموع ۳۱۰ میلیارد تومان به بانک شهر بدهکار است؛ بنابراین تمامی اعداد ذکر شده در گذشته غیر واقعی بوده است.