یکشبه 2 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : باغستان سنتی قزوین
احداث پل امام رضا(ع) به باغستان سنتی آسیب زده است

عضو شورای شهر قزوین:

احداث پل امام رضا(ع) به باغستان سنتی آسیب زده است

عضو شورای شهر قزوین گفت: مشاورانی که در احداث این پل نقش داشته اند بر اشتباه بودن این پل واقف بودند؛ اما چون شهرداری خواستار احداث این پل بود این پل را طراحی کرده اند.