شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بازیگاه "الغدیر
بی‌احتیاطی در بازیگاهی در قزوین جوانی را راهی بیمارستان کرد

فرمانده انتظامی قزوین:

بی‌احتیاطی در بازیگاهی در قزوین جوانی را راهی بیمارستان کرد

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از سقوط جوان 24 ساله حین استفاده از وسیله تفریحی "کشتی صبا" در بازیگاه "الغدیر" قزوین خبر داد.