دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بازیهای آُسیایی
الهه احمدی پرچم دار کاروان ایران در بازی های آسیایی شد

با تصمیم ستاد عالی بازی‌های آسیایی؛

الهه احمدی پرچم دار کاروان ایران در بازی های آسیایی شد

با تصمیم ستاد عالی بازی‌های آسیایی الهه احمدی پرچم دار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ شد.