دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بازنشستگی افشانی
محسن هاشمی;وضعیت افشانی از طریق وزیر کشور پیگیری می‌شود

در حاشیه برگزاری جلسه علنی امروز شورای شهر تهران؛

محسن هاشمی;وضعیت افشانی از طریق وزیر کشور پیگیری می‌شود

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه وزارت کشور به عنوان متولی درخصوص شهرداری مسئولیت این حوزه را دارد گفت: در خصوص ماندن یا نماندن شهردار باید از طریق وزیر کشور اقدام شود.