سه شبه 26 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بازرسی هسته ای
بازرسی‌ها از تأسیسات ایران 2برابر شد

بلومبرگ:

بازرسی‌ها از تأسیسات ایران 2برابر شد

در شرایطی که آمریکا به دنبال محملی برای اعلام عدم پایبندی ایران به برجام است، داده‌های به‌دست آمده نشان می‌دهد که تعداد دفعات بازدید بازرسان از تأسیسات هسته‌ای ایران پس از برجام دو برابر شده است.