یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بازدید بدون کفش
درباره رفتار متفاوت رئیس جمهور با مردم

یادداشت؛

درباره رفتار متفاوت رئیس جمهور با مردم

تصاویر حضور بی‌واسطه در میان مردم، بازدید «بدون کفش» از چادرهای زلزله‌زدگان و نشستن پای درد‌دل‌های آنان و... حالا چهره‌ای متفاوت را از رئیس‌جمهور به نمایش گذاشته است. چهره‌ای که با آنچه مردم در این پنج سال از رئیس الوزرا دیده بودند، قدری فرق داشت.