یکشبه 1 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بازدید از مراکز نظامی
شهید متعلق به هیچ جناحی نیست/ اجازه بازدید از مراکز نظامی کشور را نمی‌دهیم

سردار عراقی در قزوین:

شهید متعلق به هیچ جناحی نیست/ اجازه بازدید از مراکز نظامی کشور را نمی‌دهیم

سردار عراقی در قزوین با بیان اینکه شهید متعلق به هیچ جناحی نیست، گفت: ما اجازه بازدید از مراکز نظامی را به آن‌ها نخواهیم داد و حتی اگر یک نفر اگر در ایران زنده باشد، به احدی اجازه تجاوز و دخالت نخواهد داد.