دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بازخوانیی مواضع رهبر
بازخوانی دو دستور مهم رهبرانقلاب درباره نظام بانکی

در سایه سکوت دولت بر اجرای دستورات مهم مقام معظم رهبری برای نظام بانکی؛

بازخوانی دو دستور مهم رهبرانقلاب درباره نظام بانکی

اگرچه اکنون مهمترین اولویت رئیس کل بانک مرکزی نجات بازار ارز است، اما تاکیدات بسیار مهم مقام معظم رهبری در حوزه بنگاهداری بانکها، وظیفه سنگین دیگری را بر دوش عبدالناصر همتی گذاشته است.