شنبه 5 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : ایلانی
تیراندازی به تنها دختر شهید ایرج ایلانی +عکس

در پی رسم غلط و مرسوم در عروسی؛

تیراندازی به تنها دختر شهید ایرج ایلانی +عکس

یگانه ایلانی تنها فرزند شهید ایرج ایلانی بر اثر اصابت شلیک گلوله ساچمه ای در عروسی آسمانی شد.